พันธมิตรของเรา

พันธมิตรหลัก

โซลูชั่นโดยใช้โครงการเป็นฐาน

การออกแบบโครงการสำหรับลูกค้า/ เค ดี ดี ไอ/ พันธมิตร

  • บริการคู่มือโปรแกรมและสร้างเสริมความรู้เชิงปฏิบัติการ
  • การถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานและการฝึกอบรมในหน่วยงานของลูกค้า

ชุดทักษะด้านเทคนิคสำหรับลูกค้า/ เค ดี ดี ไอ/ พันธมิตร

  • บริการคู่มือโปรแกรมและสร้างเสริมความรู้เชิงปฏิบัติการ
  • การถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานและการฝึกอบรมในหน่วยงานของลูกค้า

การสนับสนุนแบบครบวงจร

  • เค ดี ดี ไอ บริหารจัดการและสนับสนุนโซลูชั่นด้านผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ได้แก่ การบำรุงรักษา การดําเนินงาน และเครื่องมือแก้ไขปัญหา
  • การถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านการส่งมอบงานอย่างเป็นขั้นตอน