โปรดเลือกภาษา

โปรดเลือกประเทศ/ภูมิภาคที่คุณต้องการแนะนำธุรกิจของคุณ

ติดต่อเรา
ติดต่อเรา

โปรดเลือกภาษา

โปรดเลือกประเทศ/ภูมิภาคที่คุณต้องการแนะนำธุรกิจของคุณ

ความต้องการ การปฏิรูปรูปแบบการทำงาน/ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

หน้านี้เกี่ยวกับการตระหนักถึงการปฏิรูปรูปแบบการทำงานของ KDDI/การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

รายการบริการ

การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อยกระดับการสื่อสารในยุคนิวนอร์มอล
สำหรับการปฏิรูปรูปแบบการทำงานในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์ในต่างประเทศ
งานประจำที่รวดเร็วยิ่งขึ้น คุณจึงสามารถมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจหลักของคุณได้

ทางออกที่ดีที่สุดสำหรับปัญหาของคุณคืออะไร?
โปรดปรึกษา KDDI