โปรดเลือกภาษา

โปรดเลือกประเทศ/ภูมิภาคที่คุณต้องการแนะนำธุรกิจของคุณ

ติดต่อเรา
ติดต่อเรา

โปรดเลือกภาษา

โปรดเลือกประเทศ/ภูมิภาคที่คุณต้องการแนะนำธุรกิจของคุณ

ความต้องการ โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่บรรลุการรักษาความปลอดภัยแบบ Zero Trust

หน้านี้เกี่ยวกับการตระหนักถึงแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยของ KDDI (โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่ตระหนักถึงความปลอดภัยแบบ Zero Trust)

รายการบริการ

สร้างเครือข่ายองค์กรที่ปลอดภัยซึ่งรองรับ Zero-Trust
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เราให้บริการเครือข่ายที่หลากหลาย เช่น การเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างที่ตั้งธุรกิจและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ตลอดจนบริการตรวจสอบและดำเนินงาน
มาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับระบบอุตสาหกรรมและการผลิต
การแสดงภาพอุปกรณ์ OT และบริการที่ได้รับการจัดการ

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

Global Coverage Map
Brochure

Smart Office,  Business Support Tool,  Manufacturing,  Data Center,  Zero Trust Solution,  Trading,  Business Management,  IT Governance,  Work Style Change,  Security,  Cloud App,  Transporting,  Business DX (Needs),  Network,  Smart Factory,  Office IT Management,  Relocation Opening of Office & Factory,  Business DX,  Foods and Consumer goods,  Remote Support,  Services,  Internet,  Government,  Connected Car,  Zero Trust (Needs),  Work Efficiency,  IoT,  Finance

Global Business Brochure
Brochure

Smart Office,  Business Support Tool,  Manufacturing,  Data Center,  Zero Trust Solution,  Trading,  Business Management,  IT Governance,  Work Style Change,  Security,  Cloud App,  Transporting,  Business DX (Needs),  Network,  Smart Factory,  Office IT Management,  Relocation Opening of Office & Factory,  Business DX,  Foods and Consumer goods,  Remote Support,  Services,  Internet,  Government,  Connected Car,  Zero Trust (Needs),  Work Efficiency,  IoT,  Finance

What is Zero Trust
Video

Zero Trust (Needs),  Security

KDDI Global ICT Solutions (English Subtitles)
Video

Smart Office,  Business Support Tool,  Manufacturing,  Data Center,  Zero Trust Solution,  Trading,  Business Management,  IT Governance,  Work Style Change,  Security,  Cloud App,  Transporting,  Business DX (Needs),  Network,  Smart Factory,  Office IT Management,  Relocation Opening of Office & Factory,  Business DX,  Foods and Consumer goods,  Remote Support,  Internet,  Government,  Data Center(Needs),  Connected Car,  Zero Trust (Needs),  Work Efficiency,  Finance

ALL NIPPON AIRWAYS CO., LTD.
Case study

Network,  Office IT Management,  Zero Trust (Needs),  Transporting,  IT Governance

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริการ KDDI Cloud Inventory
บริการบริหารจัดการระบบคลาวด์แบบครบวงจรเพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์
บริการ KDDI Global IP-VPN
อินทราเน็ตที่ปรับขนาดได้เพื่อตอบสนองความต้องการของเครือข่ายทั่วโลก
บริการ KDDI Internet Gateway
บริการขนส่ง IP ระดับโลกที่มีความจุแลtคุณภาพสูง

ทางออกที่ดีที่สุดสำหรับปัญหาของคุณคืออะไร?
โปรดปรึกษา KDDI