ประวัติความเป็นมา

2559

มกราคม

บริษัท เค ดี ดี ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวการให้บริการโซลูชัน

2558

กันยายน

จัดตั้งสำนักงานสาขา เค ดี ดี ไอ (กัมพูชา)

เมษายน

บริษัท เค ดี ดี ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวการให้บริการโซลูชั่นระบบคลาวด์

2557

พฤศจิกายน

บริษัท เค ดี ดี ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวการให้บริการระบบ Mobility

2556

เมษายน

จัดตั้งสำนักงานสาขา เค ดี ดี ไอ (เวียดนาม)

กุมภาพันธ์

บริษัท เค ดี ดี ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวการให้บริการด้านอินเตอร์เน็ต

2544

มกราคม

เปลี่ยนชื่อจาก เค ดี ดี คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) เป็นบริษัท เค ดี ดี ไอ (ประเทศไทย) จำกัด

2543

ตุลาคม

ก่อตั้ง เค ดี ดี ไอ ขึ้นภายใต้การควบรวมกิจการของเครือบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น ประกอบไปด้วย เค ดี ดี, ดี ดี ไอ และ ไอ ดี โอ

2542

มีนาคม

จัดตั้งสำนักงาน เค ดี ดี ไอ ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
จัดตั้ง เค ดี ดี คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์)

ติดต่อเรา

+66(2) 075 8888

ภาษาที่รองรับ: ภาษาญี่ปุ่น กด 7 , ภาษาไทย กด 8 , ภาษาอังกฤษ กด 9
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 9:00 - 17:15 น.
(งดให้บริการในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

แบบฟอร์มสอบถาม