โปรดเลือกภาษา

โปรดเลือกประเทศ/ภูมิภาคที่คุณต้องการแนะนำธุรกิจของคุณ

ติดต่อเรา
ติดต่อเรา

โปรดเลือกภาษา

โปรดเลือกประเทศ/ภูมิภาคที่คุณต้องการแนะนำธุรกิจของคุณ

企業情報 ประวัติความเป็นมา

2559

มกราคม
บริษัท เค ดี ดี ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวการให้บริการโซลูชัน

2558

กันยายน
จัดตั้งสำนักงานสาขา เค ดี ดี ไอ (กัมพูชา)

เมษายน
บริษัท เค ดี ดี ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวการให้บริการโซลูชั่นระบบคลาวด์

2557

พฤศจิกายน
บริษัท เค ดี ดี ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวการให้บริการระบบ Mobility

2556

เมษายน
จัดตั้งสำนักงานสาขา เค ดี ดี ไอ (เวียดนาม)

กุมภาพันธ์
บริษัท เค ดี ดี ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวการให้บริการด้านอินเตอร์เน็ต

2544

มกราคม
เปลี่ยนชื่อจาก เค ดี ดี คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) เป็นบริษัท เค ดี ดี ไอ (ประเทศไทย) จำกัด

2543

ตุลาคม
ก่อตั้ง เค ดี ดี ไอ ขึ้นภายใต้การควบรวมกิจการของเครือบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น ประกอบไปด้วย เค ดี ดี, ดี ดี ไอ และ ไอ ดี โอ

2542

มีนาคม
จัดตั้งสำนักงาน เค ดี ดี ไอ ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

จัดตั้ง เค ดี ดี คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์)