โปรดเลือกภาษา

โปรดเลือกประเทศ/ภูมิภาคที่คุณต้องการแนะนำธุรกิจของคุณ

ติดต่อเรา
ติดต่อเรา

โปรดเลือกภาษา

โปรดเลือกประเทศ/ภูมิภาคที่คุณต้องการแนะนำธุรกิจของคุณ

บริการ ไอโอที

โซลูชั่นด้านระบบ IoT ที่ใช้ความรู้ความสามารถอันยาวนานของ KDDI ในด้าน M2M, Cloud และ Network

รายการบริการ

บริการ ConMas i-Reporter
ไม่ต้องทำงานด้วยมืออีกต่อไป! และสามารถเก็บบันทึกแบบไม่ใช้กระดาษจากการทำงานนอกสถานที่ได้
บริการ KDDI IoT Cloud Standard
การปรับปรุงประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และเพิ่มยอดขายด้วยการบริหารจัดการข้อมูลเซ็นเซอร์ของคุณจากคลาวด์

ทางออกที่ดีที่สุดสำหรับปัญหาของคุณคืออะไร?
โปรดปรึกษา KDDI