โปรดเลือกภาษา

โปรดเลือกประเทศ/ภูมิภาคที่คุณต้องการแนะนำธุรกิจของคุณ

ติดต่อเรา
ติดต่อเรา

โปรดเลือกภาษา

โปรดเลือกประเทศ/ภูมิภาคที่คุณต้องการแนะนำธุรกิจของคุณ

การตระหนักถึงการกำกับดูแลด้านไอที

หน้านี้เกี่ยวกับการกำกับดูแลด้านไอทีของ KDDI

รายการบริการ

สร้างการทำงานร่วมกันผ่านการกำกับดูแลด้านไอทีระดับโลก
เรานำเสนอระบบที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยซึ่งสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างยืดหยุ่น
การสร้างเครือข่ายเชื่อมต่อทั่วโลก
Create your secure communication environment with KDDI high-quality global network

กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง

ALL NIPPON AIRWAYS CO., LTD.
Deployment of SD-WAN in North American telecommunications network. Achieving a robust and flexible communication environment that supports the company’s post-Covid leap forward

เครือข่ายปิด,  การจัดการด้านไอทีในสำนักงาน,  Zero Trust (Needs),  โลจิสติกส์,  IT Governance

SHOWA DENKO K.K
Looking to revamp their IT Infrastructure in Europe and build a global network to support new growth, they turned to KDDI Global IP-VPN.

เครือข่ายปิด,  การจัดการด้านไอทีในสำนักงาน,  อุตสาหกรรมการผลิต,  IT Governance

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

Global Coverage Map
Brochure

Smart Office,  Business Support Tool,  Manufacturing,  Data Center,  Zero Trust Solution,  Trading,  Business Management,  IT Governance,  Work Style Change,  Security,  Cloud App,  Transporting,  Business DX (Needs),  Network,  Smart Factory,  Office IT Management,  Relocation Opening of Office & Factory,  Business DX,  Foods and Consumer goods,  Remote Support,  Services,  Internet,  Government,  Connected Car,  Zero Trust (Needs),  Work Efficiency,  IoT,  Finance

Global Business Brochure
Brochure

Smart Office,  Business Support Tool,  Manufacturing,  Data Center,  Zero Trust Solution,  Trading,  Business Management,  IT Governance,  Work Style Change,  Security,  Cloud App,  Transporting,  Business DX (Needs),  Network,  Smart Factory,  Office IT Management,  Relocation Opening of Office & Factory,  Business DX,  Foods and Consumer goods,  Remote Support,  Services,  Internet,  Government,  Connected Car,  Zero Trust (Needs),  Work Efficiency,  IoT,  Finance

KDDI Global ICT Solutions (English Subtitles)
Video

Smart Office,  Business Support Tool,  Manufacturing,  Data Center,  Zero Trust Solution,  Trading,  Business Management,  IT Governance,  Work Style Change,  Security,  Cloud App,  Transporting,  Business DX (Needs),  Network,  Smart Factory,  Office IT Management,  Relocation Opening of Office & Factory,  Business DX,  Foods and Consumer goods,  Remote Support,  Internet,  Government,  Data Center(Needs),  Connected Car,  Zero Trust (Needs),  Work Efficiency,  Finance

ALL NIPPON AIRWAYS CO., LTD.
Case study

Network,  Office IT Management,  Zero Trust (Needs),  Transporting,  IT Governance

SHOWA DENKO K.K
Case study

Network,  Office IT Management,  Manufacturing,  IT Governance

บริการที่เกี่ยวข้อง

No results found

ทางออกที่ดีที่สุดสำหรับปัญหาของคุณคืออะไร?
โปรดปรึกษา KDDI