โปรดเลือกภาษา

โปรดเลือกประเทศ/ภูมิภาคที่คุณต้องการแนะนำธุรกิจของคุณ

ติดต่อเรา
ติดต่อเรา

โปรดเลือกภาษา

โปรดเลือกประเทศ/ภูมิภาคที่คุณต้องการแนะนำธุรกิจของคุณ

บริการ การจัดการด้านไอทีในสำนักงาน

รายการบริการ

โซลูชั่นการดำเนินงานและการบำรุงรักษาด้านไอที
เรานำเสนอการบริการที่สนับสนุนการดำเนินงานและการบำรุงรักษาระบบของคุณสำหรับความต้องการดำเนินงานตามปกติหรือความต้องการในการบำรุงรักษาในช่วงที่เกิดความล้มเหลว
บริการ HDE Cloud Security
เรานำเสนอโซลูชั่นระบบคลาวด์แบบใหม่เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับธุรกิจของคุณ
บริการ IT Outsourcing
การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพของธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร (IT Governance) โดยการจัดจ้างการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศจากภายนอก
WAN/LAN Solution
เราให้บริการก่อสร้าง บำรุงรักษา และใช้งานระบบ WAN และ LAN

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

SHOWA DENKO K.K
Looking to revamp their IT Infrastructure in Europe and build a global network to support new growth, they turned to KDDI Global IP-VPN.

ทางออกที่ดีที่สุดสำหรับปัญหาของคุณคืออะไร?
โปรดปรึกษา KDDI