โปรดเลือกภาษา

โปรดเลือกประเทศ/ภูมิภาคที่คุณต้องการแนะนำธุรกิจของคุณ

ติดต่อเรา
ติดต่อเรา

โปรดเลือกภาษา

โปรดเลือกประเทศ/ภูมิภาคที่คุณต้องการแนะนำธุรกิจของคุณ

การจัดการด้านไอทีในสำนักงาน โซลูชั่นการดำเนินงานและการบำรุงรักษาด้านไอที

เรานำเสนอการบริการที่สนับสนุนการดำเนินงานและการบำรุงรักษาระบบของคุณสำหรับความต้องการดำเนินงานตามปกติหรือความต้องการในการบำรุงรักษาในช่วงที่เกิดความล้มเหลว

ขอบข่ายการบริการ

เราออกแบบทุกองค์ประกอบของการดำเนินงานและการบำรุงรักษา และให้บริการตามความต้องการของคุณ เรามีระบบจัดการการสำรองข้อมูลในกรณีที่เกิดความล้มเหลว นอกจากนี้เรายังครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งที่ปกติและผิดปกติในการตั้งค่าระบบในนามของลูกค้า ซึ่งบริษัทของเราจะจัดการการตั้งค่านี้ให้แก่คุณ

ตัวอย่างการให้บริการ

  • การสนับสนุนทางโทรศัพท์และสแตนด์บายนอกสถานที่
  • การจัดเตรียมงานซ่อมกับผู้ผลิตในนามของลูกค้า
  • การกู้คืนข้อมูลและระบบ (เมื่อมีการสำรองข้อมูล)
  • การส่งรายงานปกติ (เช่น สรุปความล้มเหลว, รายงานการวิเคราะห์ล็อก)
  • การปฏิบัติงานในนามของลูกค้าเป็นประจำ (เช่น การเปลี่ยน Backup tape, การยืนยันสถานะไฟ LED)
  • การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าระบบและงานเพิ่มเติมในนามของลูกค้า
  • การจัดการข้อมูลระบบลูกค้า

ตัวอย่างระบบสำหรับการดำเนินงานและการบำรุงรักษา

บริการปกป้องไซต์ของลูกค้าด้วยการตรวจจับการโจมตีของผู้บุกรุก

  • Router, firewall, switching hub
  • PABX, Key Telephony system
  • PC, various servers

Please consult a KDDI consultant.

 กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง

ALL NIPPON AIRWAYS CO., LTD.
Deployment of SD-WAN in North American telecommunications network. Achieving a robust and flexible communication environment that supports the company’s post-Covid leap forward

เครือข่ายปิด,  การจัดการด้านไอทีในสำนักงาน,  Zero Trust (Needs),  โลจิสติกส์,  IT Governance

SHOWA DENKO K.K
Looking to revamp their IT Infrastructure in Europe and build a global network to support new growth, they turned to KDDI Global IP-VPN.

เครือข่ายปิด,  การจัดการด้านไอทีในสำนักงาน,  อุตสาหกรรมการผลิต,  IT Governance

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

Global Business Brochure
โบรชัวร์

Smart Office,  เครื่องมือสนับสนุนธุรกิจ,  อุตสาหกรรมการผลิต,  ศูนย์ข้อมูล,  โซลูชัน Global Zero Trust,  บริษัทการค้า,  Business Management,  IT Governance,  Work Style Change,  ความปลอดภัย,  แอพคลาวด์,  โลจิสติกส์,  Business DX (Needs),  เครือข่ายปิด,  Smart Factory,  การจัดการด้านไอทีในสำนักงาน,  สำนักงานและโรงงาน,  Business DX,  อาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค,  ระบบสนับสนุนการทำงานทางไกล,  บริการ,  อินเทอร์เน็ต,  สถานที่ราชการ,  โซลูชั่นรถยนต์ที่เชื่อมต่อ,  Zero Trust (Needs),  Work Efficiency,  ไอโอที,  อุตสาหกรรมการเงิน

KDDI Global ICT Solutions (English Subtitles)
ฟิล์ม

Smart Office,  เครื่องมือสนับสนุนธุรกิจ,  อุตสาหกรรมการผลิต,  ศูนย์ข้อมูล,  โซลูชัน Global Zero Trust,  บริษัทการค้า,  Business Management,  IT Governance,  Work Style Change,  ความปลอดภัย,  แอพคลาวด์,  โลจิสติกส์,  Business DX (Needs),  เครือข่ายปิด,  Smart Factory,  การจัดการด้านไอทีในสำนักงาน,  สำนักงานและโรงงาน,  Business DX,  อาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค,  ระบบสนับสนุนการทำงานทางไกล,  อินเทอร์เน็ต,  สถานที่ราชการ,  Data Center(Needs),  โซลูชั่นรถยนต์ที่เชื่อมต่อ,  Zero Trust (Needs),  Work Efficiency,  อุตสาหกรรมการเงิน

Global Coverage Map
โบรชัวร์

Smart Office,  เครื่องมือสนับสนุนธุรกิจ,  อุตสาหกรรมการผลิต,  ศูนย์ข้อมูล,  โซลูชัน Global Zero Trust,  บริษัทการค้า,  Business Management,  IT Governance,  Work Style Change,  ความปลอดภัย,  แอพคลาวด์,  โลจิสติกส์,  Business DX (Needs),  เครือข่ายปิด,  Smart Factory,  การจัดการด้านไอทีในสำนักงาน,  สำนักงานและโรงงาน,  Business DX,  อาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค,  ระบบสนับสนุนการทำงานทางไกล,  บริการ,  อินเทอร์เน็ต,  สถานที่ราชการ,  โซลูชั่นรถยนต์ที่เชื่อมต่อ,  Zero Trust (Needs),  Work Efficiency,  ไอโอที,  อุตสาหกรรมการเงิน

ALL NIPPON AIRWAYS CO., LTD.
กรณีศึกษา

เครือข่ายปิด,  การจัดการด้านไอทีในสำนักงาน,  Zero Trust (Needs),  โลจิสติกส์,  IT Governance

SHOWA DENKO K.K
กรณีศึกษา

เครือข่ายปิด,  การจัดการด้านไอทีในสำนักงาน,  อุตสาหกรรมการผลิต,  IT Governance

ทางออกที่ดีที่สุดสำหรับปัญหาของคุณคืออะไร?
โปรดปรึกษา KDDI