โปรดเลือกภาษา

โปรดเลือกประเทศ/ภูมิภาคที่คุณต้องการแนะนำธุรกิจของคุณ

ติดต่อเรา
ติดต่อเรา

โปรดเลือกภาษา

โปรดเลือกประเทศ/ภูมิภาคที่คุณต้องการแนะนำธุรกิจของคุณ

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเคดีไอ ประเทศไทย

เค ดี ดี ไอ ไทยแลนด์ เป็นบริษัทย่อยของ เค ดี ดี ไอ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรที่ให้บริการด้านการสื่อสารอันหลากหลาย เค ดี ดี ไอ ไทยแลนด์ มุ่งเน้นในการให้บริการโซลูชั่นไอซีทีที่ครอบคลุมทั้งในระดับสากลและระดับภูมิภาค ตลอดจนการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจในประเทศไทย โดยมีการทำงานเป็นทีมอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานใหญ่ ณ ประเทศสิงคโปร์ของเรา (สำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาค) และสำนักงานย่อยอื่น ๆ ในภูมิภาคด้วย

เค ดี ดี ไอ ไทยแลนด์ นำเสนอการบริการอันหลากหลายอย่างมีคุณภาพ ตั้งแต่การบริการเครือข่ายระหว่างประเทศและการติดตั้งระบบเครือข่าย LAN ไปจนถึงการจัดหาคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเพียงเครื่องเดียว เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของลูกค้า

วิสัยทัศน์

We support our customers as a member of KDDI Group. We work hard to built a good & stable relationship with our customers. We do our best for TCS
(Total Customer Satisfaction).

ความยั่งยืน

นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่ยั่งยืนและมีความรับผิดชอบของกลุ่ม KDDI

ทางออกที่ดีที่สุดสำหรับปัญหาของคุณคืออะไร?
โปรดปรึกษา KDDI