Japan Tobacco (Hong Kong) Limited

การเพื่มประสิทธิภาพในการบริหารสินค้าคงคลัง และการนำเข้า/ส่งออกข้อมูล ที่สามารถสำเร็จได้ด้วยโซลูชั่นระบบ RPA "UiPath" ซึ่งมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาในด้านความเร็วและความถูกต้องแม่นยำ ในขณะที่บุคลากรยังสามารถมุ่งเน้นไปยังงานที่มีประสิทธิผลได้มากขึ้น

Japan Tobacco (HongKong) Limited เป็นบริษัทในเครือของ Japan Tobacco Inc. (JT) ดำเนินกิจกรรมการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในตลาดฮ่องกง มาเก๊า และจีน ในแผนกโลจิสติกส์ การป้อนข้อมูลที่มีความแม่นยำสูงสำหรับระบบการนำเข้า/ส่งออก และการจัดการสินค้าคงคลังล้วนเป็นแกนกิจกรรมทางธุรกิจหลักของพวกเขา และเมื่อธุรกิจเติบโตขึ้น ภาระงานของพนักงานก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ด้วยความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์เพื่อประโยชน์ต่อความสมดุลในชีวิตและการทำงานของพนักงาน บริษัทจึงได้นำโซลูชั่นระบบ RPA "UiPath" มาใช้ จากงานที่ทำด้วยตนเองก่อนหน้านี้ก็เปลี่ยนมาเป็นแบบอัตโนมัติด้วยระบบ RPA ทำให้ภาระงานของพนักงานลดลงเป็นอย่างมาก ประสิทธิภาพการทำงานของแผนกโลจิสติกส์ได้รับการปรับปรุง และสร้างเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น และระบบ RPA ยังช่วยให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้โดยปราศจากบุคลากรเพิ่มเติมอีกด้วย

Japan Tobacco (Hong Kong) Limited

บริการที่แนะนำ

ปัญหาที่พบก่อนการใช้ UiPath

ปัญหาที่บริษัทพบก่อนการใช้ UiPath

เวลาและความพยายามที่จำเป็นสำหรับการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง


ข้อมูลจำนวนมากจำเป็นต้องป้อนให้ถูกต้องในระบบศุลกากร ซึ่งต้องใช้เวลาจำนวนมากในการป้อนข้อมูลด้วยตนเองและตรวจสอบเนื้อหา

ความผิดพลาดของมนุษย์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้ต้องเสียเวลาไปกับการแก้ไข

เมื่อป้อนข้อมูลด้วยตนเองจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดได้ หากไม่สังเกตเห็นในเร็ว ๆ นี้อาจต้องใช้เวลามากขึ้นในการแก้ไขเพิ่มเติม

การลดภาระงานที่จำเป็นสำหรับแผนกโลจิสติกส์

พนักงานมีงานล่วงเวลาจำนวนมากในช่วงที่มีงานยุ่งและจำเป็นต้องปรับปรุงสถานการณ์ของสมดุลชีวิตและการทำงานของพวกเขา

แก้ไขได้โดย เค ดี ดี ไอ!

เวลาที่ใช้ในการป้อนข้อมูลด้วยตนเองลดลงสูงสุดกว่า 90% ด้วยการป้อนข้อมูลอัตโนมัติ

ข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูลลดลงเหลือศูนย์และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างมาก

ชั่วโมงการทำงานของพนักงานสองคนที่รับผิดชอบงานนี้ถูกลดลงถึง 157 ชั่วโมง/เดือน

เพิ่มเติม

  • นอกเหนือจากระบบอัตโนมัติแล้วยังมีการปรับปรุงวิธีการทำงาน เช่น การเปลี่ยนจากกระดาษเป็นรูปแบบดิจิทัลสำหรับแบบฟอร์มรับคำสั่งซื้อ และแบบฟอร์มการบริหารคลังสินค้า
  • เมื่อพนักงานเห็นผลลัพธ์ของการปรับปรุงงานเหล่านี้จึงทำให้เกิดแรงจูงใจในการแสวงหาการปรับปรุงประสิทธิภาพต่อไป

ทำไมคุณถึงเลือก UiPath?

มั่นใจได้จากประสบการณ์การจัดสร้างระบบที่กว้างขวางของ เค ดี ดี ไอ

เพื่อลดภาระงานในแผนกโลจิสติกส์ บริษัทจึงได้ค้นคว้าเกี่ยวกับระบบ RPA คุณโมริคาวะกล่าวว่า "ผมรู้เกี่ยวกับระบบ RPA ผ่านสื่อ แต่ผมสงสัยว่ามันจะมีประโยชน์สำหรับบริษัทของเราจริงหรือไม่ อย่างไรก็ตามหลังจากได้เห็นผลการทดสอบที่ยอดเยี่ยม ผมก็ตัดสินใจทันทีว่าเราจะใช้มัน" สำหรับเหตุผลที่บริษัทเลือกใช้บริการ UiPath กับ KDDI นั้น คุณโมริคาวะกล่าวว่า "เหตุผลสำคัญคือเราสามารถเริ่มต้นระบบได้ตั้งแต่เล็ก ๆ เราพอใจกับค่าใช้จ่ายและโซลูชั่นที่นำเสนอ และมั่นใจได้ว่า เค ดี ดี ไอมีประสบการณ์มากมายในการดำเนินการ UiPath ในเอเชีย”

General Manager

ผลของการใช้ UiPath

เปลี่ยนการงานป้อนข้อมูลที่ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงให้ใช้เวลาเพียง 20 นาทีในปัจจุบัน

ระบบ RPA ช่วยลดภาระงานได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบศุลกากร คุณหลี่กล่าวว่า "จากข้อมูลผลิตภัณฑ์ไปจนถึงข้อมูลการจัดส่ง การจะป้อนข้อมูลจำนวนมากโดยไม่มีผิดพลาดจะต้องใช้เวลาและความพยายามมากมาย เช่น การพิมพ์ การป้อนข้อมูลจอภาพ และตรวจสอบรายการป้อนข้อมูลทีละรายการ โดยขณะนี้การทำงานของเราเป็นไปอย่างอัตโนมัติและมีประสิทธิภาพ ช่วยลดภาระในการทำงานได้มากและช่วยให้พนักงานผ่อนคลาย"

ประสิทธิภาพเพิ่มเติมที่ทำได้จากการปรับปรุงวิธีการทำงาน

การดำเนินงานโดยอัตโนมัติผ่านระบบ RPA ได้แก่ การตรวจสอบสินค้าคงคลัง ด้วยการรับแบบฟอร์มคำสั่งซื้อและป้อนข้อมูลแบบฟอร์มใบสั่งซื้อลงในระบบ ERP คุณคิชิคาว่ากล่าวว่า "เพื่อให้เกิดระบบอัตโนมัติเราได้ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติของเรา เช่น การเปลี่ยนจากการเขียนบนกระดาษด้วยมือไปยังการใช้ Excel เพื่อบริการสินค้าคงคลัง การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจสร้างภาระชั่วคราวให้กับพนักงานในช่วงเริ่มต้น แต่ก็ส่งผลให้ภาระงานลดลง และทุกคนกล่าวว่าเป็นสิ่งที่ดี ฉันคิดว่าสิ่งนี้กลายเป็นตัวอย่างที่ดีของวัฒนธรรมในการทำงานในการแสวงหานวัตกรรม"

Senior Manager of System Development

การแก้ปัญหาการทำงานหนักเกินไปและการใช้ทรัพยากรของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพในเวลาเดียวกัน

ด้วยการนำระบบ RPA มาใช้ แผนกโลจิสติกส์จึงสามารถลดเวลาทำงานได้ประมาณ 157 ชั่วโมงต่อเดือน คุณหลี่กล่าวด้วยรอยยิ้มว่า "แผนกที่เคยทำงานล่วงเวลาจำนวนมากสามารถมีความสมดุลในชีวิตการทำงานที่ดีขึ้นได้" นอกจากนี้เนื่องจากการลดลงของปริมาณงาน ทำให้แผนกโลจิสติกส์สามารถจัดการงานใหม่ได้โดยไม่ต้องมีบุคลากรเพิ่มเติม คุณโมริคาวะกล่าวว่า “ นอกจากเป้าหมายของเราในการแก้ปัญหาการทำงานล่วงเวลาแล้ว เรายังสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของบริษัทได้ดีขึ้น การตัดสินใจนำระบบ RPA มาใช้ถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่สำหรับเรา ขณะนี้เรากำลังสำรวจว่าแผนกอื่น ๆ สามารถทำได้หรือไม่ โดยใช้ประโยชน์จากระบบ RPA เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับทั้งบริษัทในการทำงานของเรา"

Manager of System Development

ประวัติลูกค้า

Japan Tobacco (Hong Kong) Limited

สำนักงานใหญ่
8/F, Tower 2, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong
การจัดตั้ง
มีนาคม พ.ศ. 2546

Japan Tobacco (HongKong) Limited เป็นบริษัทในเครือของ Japan Tobacco Inc. (JT) ซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบรนด์ JT ในตลาดจีน ฮ่องกง และมาเก๊า JTHK มุ่งมั่นที่จะตอบสนองความรับผิดชอบที่มีต่อผู้บริโภค พนักงานและสังคมในวงกว้าง JTHK มุ่งมั่นที่จะตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าด้วยการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยใช้ประโยชน์จากความหลากหลายใน JT Group และมุ่งมั่นเพื่อคุณภาพในทุกสิ่งที่พวกเขาทำ

Japan Tobacco (Hong Kong) Limited

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับราคาและรายละเอียดผลิตภัณฑ์
กรุณาติดต่อเราที่:

+66(2) 075 8888

ภาษาที่รองรับ: ภาษาญี่ปุ่น กด 7 , ภาษาไทย กด 8 , ภาษาอังกฤษ กด 9
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 9:00 - 17:15 น.
(งดให้บริการในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ติดต่อเรา

+66(2) 075 8888

ภาษาที่รองรับ: ภาษาญี่ปุ่น กด 7 , ภาษาไทย กด 8 , ภาษาอังกฤษ กด 9
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 9:00 - 17:15 น.
(งดให้บริการในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

แบบฟอร์มสอบถาม