โปรดเลือกภาษา

โปรดเลือกประเทศ/ภูมิภาคที่คุณต้องการแนะนำธุรกิจของคุณ

ติดต่อเรา
ติดต่อเรา

โปรดเลือกภาษา

โปรดเลือกประเทศ/ภูมิภาคที่คุณต้องการแนะนำธุรกิจของคุณ

Digitalisation des entreprises โซลูชัน UiPath RPA

ปรับปรุงและปรับปรุงกระบวนการด้วย RPA

การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานผ่านระบบอัตโนมัติของหุ่นยนต์ที่หลากหลาย ด้วยความสามารถในการขยายระบบเพื่อรองรับการใช้งาน (Scalability) และมีความยืดหยุ่น (Flexibility) ที่เหนือกว่า

โซลูชัน UiPath RPA - กรณีศึกษา

1: หุ่นยนต์สำหรับรวบรวมราคาและความคิดเห็นของลูกค้าจากอินเทอร์เน็ต

แผนกการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
วัตถุประสงค์ทำความเข้าใจความต้องการของตลาดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สรุปรวบรวมราคา ความคิดเห็นของลูกค้า และข้อมูลอื่นๆ จากอินเทอร์เน็ตสำหรับผลิตภัณฑ์ของตัวเองและผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นโดยอัตโนมัติ จากนั้นจึงแชร์ข้อมูลนี้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผลกระทบของระบบอัตโนมัติก่อนหน้านี้ การรวบรวมราคาผลิตภัณฑ์ ความคิดเห็นของลูกค้า และข้อมูลอื่นๆ จากอินเทอร์เน็ต และการจัดระเบียบใน Excel ทำด้วยมือ ระบบอัตโนมัติของงานนี้ช่วยประหยัดเวลาทำงานได้มหาศาล นอกจากนี้แม้ว่าขอบเขตงานในกรณีนี้จะจำกัดอยู่เพียงการเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีการรวบรวมข้อมูลความถี่ประมาณเดือนละครั้ง แต่ขอบเขตนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายในอนาคต
ประหยัดเวลา20 ชั่วโมงต่อเดือน

2: หุ่นยนต์สำหรับตรวจสอบบันทึกการเข้างานอัตโนมัติ

แผนกเป้าหมายHR
วัตถุประสงค์การจัดการบันทึกการเข้าร่วม
สรุปตรวจสอบบันทึกการเข้างานของพนักงานโดยอัตโนมัติ จับกรณีที่พนักงานบันทึกการเข้างานในระบบ HR ไม่ถูกต้อง
ผลกระทบของระบบอัตโนมัติก่อนหน้านี้ บันทึกการเข้างานที่ไม่ถูกต้อง (บันทึกวันหยุดไม่ถูกต้อง การออกจากงานก่อนกำหนด ฯลฯ) จะต้องได้รับการตรวจสอบและแก้ไขด้วยตนเอง ระบบอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ช่วยลดปริมาณการทำงานด้วยตนเองลงอย่างมาก
ประหยัดเวลา50 ชั่วโมงต่อเดือน

ทำงานกับเอกสารของคุณอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้ RPA กับ AI-OCR

คุณประสบปัญหาในการรวบรวม/จัดเรียงข้อมูล หรือตรวจสอบ/ป้อนเนื้อหาสำหรับเอกสารของคุณหรือไม่? ในวิดีโอนี้ คุณจะเห็นประโยชน์ของการใช้ RPA ร่วมกับ AI-OCR เพื่อทำให้งานดังกล่าวเป็นแบบอัตโนมัติ

เวลาในการเล่นวิดีโอ: 1:59 (ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)

เราสามารถให้บริการ OCR เพิ่มเติมได้

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

UiPath RPA solutions
โบรชัวร์

กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง

The Japan School Singapore
การเพื่มประสิทธิภาพในการบริหารสินค้าคงคลัง และการนำเข้า/ส่งออกข้อมูล ที่สามารถสำเร็จได้ด้วยโซลูชั่นระบบ RPA "UiPath" ซึ่งมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาในด้านความเร็วและความถูกต้องแม่นยำ ในขณะที่บุคลากรยังสามารถมุ่งเน้นไปยังงานที่มีประสิทธิผลได้มากขึ้น

ทางออกที่ดีที่สุดสำหรับปัญหาของคุณคืออะไร?
โปรดปรึกษา KDDI

เครื่องมือสนับสนุนธุรกิจ