โปรดเลือกภาษา

โปรดเลือกประเทศ/ภูมิภาคที่คุณต้องการแนะนำธุรกิจของคุณ

ติดต่อเรา
ติดต่อเรา

โปรดเลือกภาษา

โปรดเลือกประเทศ/ภูมิภาคที่คุณต้องการแนะนำธุรกิจของคุณ

การสัมมนาผ่านเว็บ กิจกรรม 01/11/2021 KDDI Thailand webinar "Get more understanding on how AWS cloud works for you", November 4

KDDI Thailand


11/4(木)『ビジネス変革に役立つAWSクラウドセミナー 』ウェビナーのお知らせ

It’s time for rethinking about handling your server to cloud environment!!

In this seminar, KDDI with full support of the product owner AWS, that already establish the Thailand entity, will introduce and follow up your question and interesting in AWS cloud. Both on “Business side” and “Technical side”

Seminar Program

  • Opening Talk and Service Introduction from KDDI
  • AWS product & Benefits
  • AWS Cloud Adoption / Migration , with live-demo
  • Q&A session (English / Thai / Japanese)
    *with special offer / gift from AWS

Webinar Overview

Date & Time4th November 2021(Thu)
14:00~15:30 (ICT)
16:00~17:30 (JST)
TypeMicrosoft Teams Webminar
LanguageSeminar : English
Q&A : English / Thai / Japanese
OrganizerKDDI Thailand
EnquiryKDDI Thailand Webinar Team
webinar2109@kddi.co.th
*If there are many applications, the deadline may be closed.
*The contents of the program are subject to change without notice.