โปรดเลือกภาษา

โปรดเลือกประเทศ/ภูมิภาคที่คุณต้องการแนะนำธุรกิจของคุณ

ติดต่อเรา
ติดต่อเรา

โปรดเลือกภาษา

โปรดเลือกประเทศ/ภูมิภาคที่คุณต้องการแนะนำธุรกิจของคุณ

การสัมมนาผ่านเว็บ กิจกรรม 06/09/2022 KDDI Thailand is exhibiting at DigiTech ASEAN Thailand which have merged to create a premier event for 2022

KDDI Thailand


KDDI Thailand is exhibiting at DigiTech ASEAN Thailand which have merged to create a premier event for 2022!
I hope you can visit us November 23-25
Time: 10.00 – 17.00 TH time.
we will be in Booth C21 in Hall 7, IMPACT Exhibition & Convention Centre, Bangkok, Thailand
For more information, you can visit to https://digitechasean.com/

img

DigiTech ASEAN Thailand 2022

CONNECTING YOU WITH GLOBAL TECH & DIGITAL COMMUNITY
Your key face-to-face exhibition & networking platform to re-connect and do business with the global tech and digital community and markets.

PRESENTING LATEST TECH & DIGITAL TRENDS
DigiTech ASEAN Thailand 2022 will present the latest tech and digital trends on:
- Software for business (CRM, HRD & HRC, Procurement & ERP, etc)
- Artificial Intelligence
- Cyber Security
- E-commerce & Digital Marketing,
- Data & Cloud,
- Smart Solutions & IoT
- 5G Technology & Network

Click here to book your stand