โปรดเลือกภาษา

โปรดเลือกประเทศ/ภูมิภาคที่คุณต้องการแนะนำธุรกิจของคุณ

ติดต่อเรา
ติดต่อเรา

โปรดเลือกภาษา

โปรดเลือกประเทศ/ภูมิภาคที่คุณต้องการแนะนำธุรกิจของคุณ

การสัมมนาผ่านเว็บ กิจกรรม 28/02/2022 KDDI Asia Pacific webinar "Microsoft365 to drive DX for top management"

KDDI Asia Pacific


img

MS Power Platform has been adopted by many customers as a powerful tool for promoting DX.

In this webinar, we will introduce what MS Power Platform is and how it can bring benefits to your organization, with specific examples based on our implementation experience.

We would be happy if we can help you solve your problems related to DX promotion.

We look forward to your participation.

Overview

Date & TimeMarch 10th (Thursday), 2022
13:00 - 14:00(SGT)
15:00 - 16:00(SGT)
Event TypeLive (Webinar)
Language

English

Organizer

KDDI Asia Pacific

ContactKDDI Webinar info@kddi.com.sg

This webinar is ended.