โปรดเลือกภาษา

โปรดเลือกประเทศ/ภูมิภาคที่คุณต้องการแนะนำธุรกิจของคุณ

ติดต่อเรา
ติดต่อเรา

โปรดเลือกภาษา

โปรดเลือกประเทศ/ภูมิภาคที่คุณต้องการแนะนำธุรกิจของคุณ

การสัมมนาผ่านเว็บ กิจกรรม 11/04/2022 The webinar on 'The latest emerging trends on cyber security and its threats. What should we do for next measure?' by KDDI Asia Pacific

KDDI Asia Pacific


img

Working from home increase the Risk of Cyber Security and brings new challenges to the enterprises. In this webinar, KDDI and our Partner LAC, a security expert company will introduce case studies of cyber security and next measure to improve it.
The webinars feature cybersecurity experts Yuki Wasai, Jason Lim Zhi Jian & Ko Sasaki, who aim to tackle some of the key questions and topics that are frequently raised and provide best practice advice and help to better position organizations to understand how to meet these challenges.

Outline of the Event

Date & TimeApril 28th (Thursday), 2022
Slot #1: 13:00 - 14:00(SGT)
Slot #2: 15:00 - 16:00(SGT)
*Please note that this is Singapore Time.
*Every Slot having same content.
Event TypeLive (Webinar)
Entry FeeFree
LanguageEnglish

if you prefer Japanese, the webinar is scheduled for 26th Apr.Click here
Organizer

KDDI Asia Pacific

Contactinfo@kddi.com.sg

Program

TimePIC / Content
00 - 05 (5min)KDDI Ikeda

On the occasion of this seminar
05 - 25 (20min)LAC Sasaki

The Latest Cyber Security Threats and the Responses Required of Companies

Latest Security Threat Trends
Based on the laws and regulations of Singapore, and explain points to keep in mind in each country
25 - 40 (15min)KDDI Jason

What are companies expected to learn from incident cases?
~Introduction with Demonstration~
40 - 50 (10min)KDDI Wasai

What measures should be taken "now" based on the "Zero Trust Concept"? 
50 - 60 (10min)Q&A