โปรดเลือกภาษา

โปรดเลือกประเทศ/ภูมิภาคที่คุณต้องการแนะนำธุรกิจของคุณ

ติดต่อเรา
ติดต่อเรา

โปรดเลือกภาษา

โปรดเลือกประเทศ/ภูมิภาคที่คุณต้องการแนะนำธุรกิจของคุณ

การสัมมนาผ่านเว็บ กิจกรรม 30/08/2021 KDDI Thailand webinar "What you should do now, to win in the covid-19 situation", September 6

KDDI Thailand


img

Rethinking operational efficiency and digital transformation in the Covid-19 Situation.
Introducing service utilization examples in Thailand and other regions.

In this seminar, in light of the changes on a global scale brought about by the Covid-19, in the Southeast Asian market, we will introduce service information and application examples under the theme of how companies will implement business efficiency and internal transformation.

Sample comments that we got from our customer

  • Please tell me the solution under the COVID-19 environment.
  • I have a lot of paper signature works, I want to do something about it.
  • I don't know where to start business efficiency and internal transformation.

We plan the contents that would answer to these issues.

Webinar Overview

Date & Time6th September 2021(Mon)
14:00~15:30 (ICT)
16:00~17:30 (JST)
TypeMicrosoft Teams Webminar
LanguageThai Language Session
OrganizerKDDI Thailand
Enquirybd@kddi.co.th

★検討中★「bd@kddi.co.th」リンク、現行ではメールリンクが「sales@kddi.ph」となっていましたのでご確認おねがいします。

*If there are many applications, the deadline may be closed.
*The contents of the program are subject to change without notice.
*Please use Microsoft Edge or Google Chrome to access the registration form.

Please use Microsoft Edge or Google Chrome to access the registration form.