โปรดเลือกภาษา

โปรดเลือกประเทศ/ภูมิภาคที่คุณต้องการแนะนำธุรกิจของคุณ

ติดต่อเรา
ติดต่อเรา

โปรดเลือกภาษา

โปรดเลือกประเทศ/ภูมิภาคที่คุณต้องการแนะนำธุรกิจของคุณ

การสัมมนาผ่านเว็บ กิจกรรม 10/02/2021 KDDI x Telehouse Webinar “Transform your business with IoT”, 26th February 2021


The Internet of Things (IoT) enables digital transformation across virtually every aspect of the enterprise – driving new ways of working both internally and externally.

If you are wondering how the IoT enables this transformation, join us for our webinar, hosted in collaboration with Telehouse, to explore the possibilities and the benefits.

We will cover how IoT can enable your business to:

  • Gain operational efficiencies by enabling remote access to core business applications and functionality
  • Improve customer experience via improved service, responsiveness and reduced processing time
  • Make better decisions and reduce risk by improving the timeliness, quality and quantity of information
  • Grow revenue by expanding into new markets and enabling innovative value added services

Session 1: How IoT can improve your business
Presenter: Bo Ribbing, Senior Director and Head of IoT at KDDI Europe

Session 2: Realising your IoT use cases
Presenter: David Ryder, Head of IoT Business Development at KDDI Europe

The sessions cover what is involved in delivering a typical IoT Solution, and how this is used to enable Condition Based Maintenance. Additionally we will also touch on possible solutions that can be delivered across multiple lines of business.

Moderator: Nick Layzell, Telehouse Europe Senior Sales Manager

Date/Time: 26th February (Friday) 11:00 - 12:00 CET

We look forward to seeing you there.