โปรดเลือกภาษา

โปรดเลือกประเทศ/ภูมิภาคที่คุณต้องการแนะนำธุรกิจของคุณ

ติดต่อเรา
ติดต่อเรา

โปรดเลือกภาษา

โปรดเลือกประเทศ/ภูมิภาคที่คุณต้องการแนะนำธุรกิจของคุณ

การสัมมนาผ่านเว็บ กิจกรรม 05/10/2022 Hennge and KDDI are excited to be exhibiting at DigiTech ASEAN.

KDDI Thailand


We'll be exhibiting at #DigiTechASEANThailang in November 23-25.

Meet us at this event, which is completely free and features the newest products while assisting manufacturers in modernizing and digitizing their industrial processes.

Our team will be on the stands to talk to you about your needs and the most recent KDDI Thailand advancements.


For more information, you can visit to

img

DigiTech ASEAN Thailand 2022

CONNECTING YOU WITH GLOBAL TECH & DIGITAL COMMUNITY
Your key face-to-face exhibition & networking platform to re-connect and do business with the global tech and digital community and markets.

PRESENTING LATEST TECH & DIGITAL TRENDS
DigiTech ASEAN Thailand 2022 will present the latest tech and digital trends on:
- Software for business (CRM, HRD & HRC, Procurement & ERP, etc)
- Artificial Intelligence
- Cyber Security
- E-commerce & Digital Marketing,
- Data & Cloud,
- Smart Solutions & IoT
- 5G Technology & Network

Click here to book your stand