โปรดเลือกภาษา

โปรดเลือกประเทศ/ภูมิภาคที่คุณต้องการแนะนำธุรกิจของคุณ

ติดต่อเรา
ติดต่อเรา

โปรดเลือกภาษา

โปรดเลือกประเทศ/ภูมิภาคที่คุณต้องการแนะนำธุรกิจของคุณ

การสัมมนาผ่านเว็บ กิจกรรม 12/08/2022 24 Aug KDDI APAC Webinar 2022 "DEMOCRATIZATION OF ROBOTIC PROCESS AUTOMATION (RPA):A NEW NORMAL"

KDDI Asia Pacific


【延期・日程未定】7/14 KDDI APAC Webinar 2022『マルチロケーションワーク時代のDX活用事例 自動化とガバナンスの両立方法』

DX Case Studies in the Era of Multi-Location Work

Covid-19 accelerates the automation of office work, and the "democratization of automation" is starting to take off.
At the same time, how to balance governance and overall optimization has become a new challenge for companies.

In this webinar, our experts from KDDI and UiPath which is a global leading company of RPA will introduce the trend of automation in Southeast Asia and how to balance it with governance, focusing on actual case studies.

Outline of the Event

Date & Time

24th August (Wed) 2022
14:00 - 15:00 (SGT)
※Please note that this is Singapore Time

Event TypeWebinar
Entry FeeFree
LanguageEnglish
Organizer

KDDI Asia Pacific

Webinar URLAfter registering, you will receive an email with the URL to view the presentation.
ContactKDDI Webinar info@kddi.com.sg

Speaker

UiPath
Joshi
Technical Partner Manager


KDDI Asia Pacific
Mon
RPA Specialist


KDDI Asia Pacific
Jerome
RPA Consultant